Jak w Jedwabnem tragedię Żydów przedstawiono

przez Halina Morhofer-Wojcik

Scenariusz ten sam, a jednak pogrom Żydów w Jedwabnem, jak wiemy był jednym z wielu identycznych w okolicznych miejscowościach: lipiec 1941 roku, czas surowej, bezwzględnej okupacji, niemieckie zbiorcze Einsatzkommando szło ławicą, zmuszając pod groźbą kary śmierci wybranych miejscowych pomagierów do prac pomocniczych, aby zebrać Żydów na rynku miasta i potem szykanować. Praktyki znane z opowiadań i licznych książek, użyte do propagandy i specjalnie fotografowane.

Więcej...

Achtung Grenzkontrolle!

przez Bartek Bukowski

Im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel in Warschau und den 31. Welt-Jugend-Tagen Kraków 2016, wird an den polnischen Grenzen vom 02. bis 31. Juli 2016 vorläufig kontrolliert.

Więcej...

Idzie nowe?

przez Grzegorz Korzeniewski

Prof. dr hab. Jerzy Eisler: "Od dłuższego czasu, nie tylko ja głoszę pogląd, że od kilkunastu lat, relacje polsko-niemieckie są najlepsze, w całej tysiącletniej historii obu państw i narodów. Uważam, że nic w tym względzie nie zmieniają pojedyncze; bzdurne, nieodpowiedzialne i tendencyjne wypowiedzi, niektórych polityków i dziennikarzy, po obu stronach Odry".

Więcej...